Schulp en de maatschappij

Schulp Vruchtensappen is van oudsher gevestigd in de Vechtstreek, onderdeel van het Groene Hart. Met liefde voor de natuur en passie voor het fruit is Schulp zich bewust van al het goede dat het Hollandse land ons te bieden heeft. Daar is Schulp vanzelfsprekend zuinig op. Dit komt onder meer naar voren bij de bewuste keuzes die worden gemaakt.

Foodmiles

Schulp verwerkt uitsluitend Hollandse appels en peren, bij voorkeur van fruittelers uit de eigen regio (Groene Hart). Ook voor de dubbelsappen wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van Hollands fruit (bijvoorbeeld aardbeien uit de Betuwe). Naast de reductie van foodmiles wordt hierdoor tevens de fruitteeltsector in eigen land ondersteund.

Voor vrijwel het gehele assortiment geldt dat het volledige proces (van persen tot en met afvullen) in eigen huis plaatsvindt. Onnodige foodmiles naar een afvullocatie elders worden hiermee voorkomen.

Duurzaamheid

Bij Schulp Vruchtensappen wordt veel aandacht besteed aan een zorgvuldige en efficiƫnte planning van het transport. Behalve de kosten van het transport wordt hiermee ook de CO2 uitstoot gereduceerd. Dit geldt ook voor de energiebesparing: door het gebruik van bewegingsmelders en tijdklokken wordt onnodig energieverbruik voorkomen. Alle stroom die gebruikt wordt is echte groene stroom en wordt opgewekt door Boerderijstroom: een collectief van boeren die groene stroom opwekken door middel van onder meer wind, vergisting en zon.

Als gecertificeerd verwerker (Skal 001891) van biologisch fruit is Schulp sinds 1995 partner van de biologische fruitteeltsector. Inmiddels heeft Schulp een compleet assortiment biologische vruchtensappen.

Afvalstroom

Het restproduct dat overblijft na het uitpersen van het fruit wordt niet afgevoerd als afval maar gaat direct naar de naburige melkveehouder aan de overkant van de Vecht. Dit restproduct dient als voeding voor zijn veestapel. Hiermee draagt Schulp bij aan de start van een nieuwe natuurlijke cyclus.

Het overige afval dat vrij komt wordt zorgvuldig gescheiden in onder andere papier en karton, glas, recyclebaar folie, e.d. Hiermee is de totale stroom restafval bij Schulp gereduceerd tot slechts enkele kliko's per twee weken! Dat is gelijk aan de hoeveelheid afval van een middelgroot Nederlands gezin.

Maatschappij

Schulp werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld: Stichting Groene Hart, Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart, Natuurmonumenten, Natuur en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, e.a. Zij beheren en onderhouden (authentieke hoogstam) boomgaarden. Schulp verwerkt hun fruitoogst in het najaar exclusief in hoogwaardige vruchtensappen. Mede met de opbrengst van deze sappen kunnen dergelijke organisaties de boomgaarden in stand houden.

Als erkend leerbedrijf draagt Schulp ook bij aan de scholing van stagiaires en studenten op het gebied van voedselbereiding en voedselveiligheid. Daarnaast besteedt Schulp een fors deel van haar verpakkingswerk uit aan een sociale werkplaats. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden op deze wijze betrokken bij de maatschappij.

Ook is Schulp betrokken op de lokale gemeenschap als sponsor van bijvoorbeeld de jaarlijkse regionaal bekende Unicef-loop, het jeugdsporttoernooi en campagnes van basisscholen tegen pesten. Buiten de landsgrenzen toont Schulp haar betrokkenheid bij een landbouwproject in Burkina Faso.